lördag 29 december 2018

"DET KONSTIGA MED SKOSNÖREN ÄR ATT DET ÄR ETT OCH SAMMA SNÖRE” ALLAN 4 ÅR - OM SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE GÖTEBORG NY!

Allans upptäckt om skosnöret kan kopplas till förskolans mångfasetterade uppdrag, vi ser kanske inte alltid hur alla delar hänger ihop, mål och syften, förväntningar och önskemål, åsikter och beslut. Allt korsas, dras åt och knyts ihop. Läroplanen revideras, undervisning förtydligas och allt skall kvalitetsgranskas. Förändring är ett levande ord inom förskolans verksamhet. Hur kan vi, tillsammans, använda oss av det föränderliga för att skapa hållbarhet i vår vardag. Med utgångspunkt i den nya boken ”Systematiskt kvalitetsarbete – på alla nivåer” (Natur och kultur), kommer författarna tillsammans med åhörarna, att systematiskt och med konkreta exempel, sortera och strukturera upp de många olika delar som påverkar och inverkar på kvalitén i förskolan. Undervisningsbegreppet ihop med estetik kommer att spela en viktig roll i föreläsningen.

FÖRELÄSARE: Leicy Olson Björby, ateljerista och Gunilla Essén, pedagogista, och författare till boken ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans och den helt nya boken ”Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer” (Natur och Kultur)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar