söndag 24 september 2017

Föreläsningar i Göteborg!

Hej! 

Här kommer information om höstens föreläsningar i Göteborg. Anmäl er på Reggio Emilia Institutets hemsida! OBS. Första föreläsningen är redan den 18 oktober. 

Pedagogisk dokumentation som söker kommunikation 18/10:


Teknik - ett verktyg som förbinder, väcker frågor och förundran 4/12:


Varmt välkomna! 

fredag 28 april 2017

Projekterandet – verktyg för kooperativt lärande

Ny föreläsning till Göteborg!

"Varje barn har möjlighet att utveckla en stark identitet och nya kunskaper. Om hur man kan använda projekterandet och pedagogisk dokumentation som verktyg och att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i planerandet av sin egen verksamhet. Hur man kan lära tillsammans på många olika sätt i ett projekt om hållbar framtid. Exempel från ett projekt i en barngrupp med femåringar."

Anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/projekterandet-verktyg-for-kooperativt-larande-goteborg/

fredag 17 februari 2017

Föreläsning i Göteborg 9/3 med Karin Gandini!


Pedagogisk dokumentation som söker kommunikation


"Vi tolkar världen genom våra fem sinnen - och genom våra berättelser. Hur gör vi våra pedagogiska "berättelser" mer synliga och kommunikativa? I arbetet med pedagogisk dokumentation ingår att kunna presentera det man dokumenterat så att andra kan förstå det för att kunna gå i dialog med det. Denna föreläsningskväll i grafisk design för pedagoger bjuder både på en introduktion i visuell kommunikation och i hur man på olika sätt kan tydliggöra det man vill förmedla i pedagogiska dokumentationer, särskilt i hur man kan bygga en dokumentation på en vägg och hur man kan skapa berättelser i powerpoint-presentationer."

Föreläsare: Karin Gandini, grafisk formgivare


Länk till anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/pedagogisk-dokumentation-som-soker-kommunikation-goteborg/