lördag 29 december 2018

"DET KONSTIGA MED SKOSNÖREN ÄR ATT DET ÄR ETT OCH SAMMA SNÖRE” ALLAN 4 ÅR - OM SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE GÖTEBORG NY!

Allans upptäckt om skosnöret kan kopplas till förskolans mångfasetterade uppdrag, vi ser kanske inte alltid hur alla delar hänger ihop, mål och syften, förväntningar och önskemål, åsikter och beslut. Allt korsas, dras åt och knyts ihop. Läroplanen revideras, undervisning förtydligas och allt skall kvalitetsgranskas. Förändring är ett levande ord inom förskolans verksamhet. Hur kan vi, tillsammans, använda oss av det föränderliga för att skapa hållbarhet i vår vardag. Med utgångspunkt i den nya boken ”Systematiskt kvalitetsarbete – på alla nivåer” (Natur och kultur), kommer författarna tillsammans med åhörarna, att systematiskt och med konkreta exempel, sortera och strukturera upp de många olika delar som påverkar och inverkar på kvalitén i förskolan. Undervisningsbegreppet ihop med estetik kommer att spela en viktig roll i föreläsningen.

FÖRELÄSARE: Leicy Olson Björby, ateljerista och Gunilla Essén, pedagogista, och författare till boken ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans och den helt nya boken ”Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer” (Natur och Kultur)

lördag 10 mars 2018

Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum

https://ipkl.gu.se/samverkan/konferenser/konstnarligt-seendeBarns rätt till eget skapande och kulturella deltagande i det konstnärliga livet är inskrivet i Barnrättskonventionen som också ligger till grund för förskolans läroplan. Men vad är det för konst och skapande som menas?

onsdag 31 januari 2018

Föreläsning från Reggio Emilia

Klättring mellan det möjliga och det omöjliga - Grafisk forskning av en rörlig kropp, Göteborg Ny!

Föreläsningar och kurser

Delaktiga barn och pedagogisk dokumentation som fördjupning i ett projektarbete på förskolan Tondelli, i Reggio Emilia i Italien. Vi följer arbetet med projektet ”klättring mellan det möjliga och det omöjliga” steg för steg tillsammans med barnen. Vi får exempel på de val pedagogerna måste ta för att barnens frågor, tankar, idéer och utforskande, tillsammans med pedagogernas val, idéer och beslut, vilka är drivkraft i projektarbetet.
 
 
 

söndag 24 september 2017

Föreläsningar i Göteborg!

Hej! 

Här kommer information om höstens föreläsningar i Göteborg. Anmäl er på Reggio Emilia Institutets hemsida! OBS. Första föreläsningen är redan den 18 oktober. 

Pedagogisk dokumentation som söker kommunikation 18/10:


Teknik - ett verktyg som förbinder, väcker frågor och förundran 4/12:


Varmt välkomna! 

fredag 28 april 2017

Projekterandet – verktyg för kooperativt lärande

Ny föreläsning till Göteborg!

"Varje barn har möjlighet att utveckla en stark identitet och nya kunskaper. Om hur man kan använda projekterandet och pedagogisk dokumentation som verktyg och att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i planerandet av sin egen verksamhet. Hur man kan lära tillsammans på många olika sätt i ett projekt om hållbar framtid. Exempel från ett projekt i en barngrupp med femåringar."

Anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/projekterandet-verktyg-for-kooperativt-larande-goteborg/

fredag 17 februari 2017

Föreläsning i Göteborg 9/3 med Karin Gandini!


Pedagogisk dokumentation som söker kommunikation


"Vi tolkar världen genom våra fem sinnen - och genom våra berättelser. Hur gör vi våra pedagogiska "berättelser" mer synliga och kommunikativa? I arbetet med pedagogisk dokumentation ingår att kunna presentera det man dokumenterat så att andra kan förstå det för att kunna gå i dialog med det. Denna föreläsningskväll i grafisk design för pedagoger bjuder både på en introduktion i visuell kommunikation och i hur man på olika sätt kan tydliggöra det man vill förmedla i pedagogiska dokumentationer, särskilt i hur man kan bygga en dokumentation på en vägg och hur man kan skapa berättelser i powerpoint-presentationer."

Föreläsare: Karin Gandini, grafisk formgivare


Länk till anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/pedagogisk-dokumentation-som-soker-kommunikation-goteborg/