fredag 28 april 2017

Projekterandet – verktyg för kooperativt lärande

Ny föreläsning till Göteborg!

"Varje barn har möjlighet att utveckla en stark identitet och nya kunskaper. Om hur man kan använda projekterandet och pedagogisk dokumentation som verktyg och att ge barn möjlighet till inflytande och delaktighet i planerandet av sin egen verksamhet. Hur man kan lära tillsammans på många olika sätt i ett projekt om hållbar framtid. Exempel från ett projekt i en barngrupp med femåringar."

Anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/projekterandet-verktyg-for-kooperativt-larande-goteborg/

fredag 17 februari 2017

Föreläsning i Göteborg 9/3 med Karin Gandini!


Pedagogisk dokumentation som söker kommunikation


"Vi tolkar världen genom våra fem sinnen - och genom våra berättelser. Hur gör vi våra pedagogiska "berättelser" mer synliga och kommunikativa? I arbetet med pedagogisk dokumentation ingår att kunna presentera det man dokumenterat så att andra kan förstå det för att kunna gå i dialog med det. Denna föreläsningskväll i grafisk design för pedagoger bjuder både på en introduktion i visuell kommunikation och i hur man på olika sätt kan tydliggöra det man vill förmedla i pedagogiska dokumentationer, särskilt i hur man kan bygga en dokumentation på en vägg och hur man kan skapa berättelser i powerpoint-presentationer."

Föreläsare: Karin Gandini, grafisk formgivare


Länk till anmälan:

http://www.reggioemilia.se/utbildningar/programmet-runt-om-i-landet/programmet-runt-om-i-landet/utbildningar-i-ovriga-landet/pedagogisk-dokumentation-som-soker-kommunikation-goteborg/

söndag 17 april 2016

HÅLLBAR FRAMTID

"Vi vill bidra till nya berättelser kring ekologisk känslighet och hållbart tänkande för att skapa hopp och framtidstro. Ett tänkande där alla dimensioner av hållbarhet är ömsesidigt beroende av varandra. Begreppet ”ekologisk känslighet” har vi hämtat från Reggio Emilias kommunala förskolor och skola. Där menar man att alla människor från början är utrustade med en ekologisk känslighet, en förmåga att känna empati, förbinda och skapa sammanhang mellan allt i naturen och hela sin omvärld och pratar inte längre om människan kontra naturen, utan om människan som en del av naturen. För att barn och elever ska behålla sin ekologiska känslighet krävs en förskola och en skola som också kännetecknas av förbindelser och sammanhang."
Reggio Emilia Institutet har tagit ställning för att aktivt ta tillvara och undersöka barns, elevers och vuxnas ekologiska känslighet gentemot andra och gentemot miljön på ett sätt som genomsyras av lyssnande, utforskande, långsamhet och tid. Vi vill bidra till att förskolor och skolor blir platser där barn, elever, pedagoger och familjer kan använda sin känslighet, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans genom ett hållbart tänkande på många olika sätt agera för en hållbar framtid. 
Anmäl din förskola eller skola (eller dig som lärare eller pedagog)
till Reggio Emilia Institutet:


Med vänliga hälsningar! 

Pernilla, Tarja, Anne-Lee, Siv och Carina (arbetsgruppen för nätverket Kalejdoskop)